אודות העמותה

עמותת עזרת אחים נרשמה כחוק ברשם העמותות בשנת 2005

מטרות העמותה

סעד וטיפול רפואי לחולים ונזקקים ובני משפחותיהם.

הפעלת מתנדבים לעזרה, סעד וחילוץ.

ארגון מתנדבים לעזרה הדדית.

הפעלת מגוון אמצעי סיוע לנזקקים לשירותי מערכות הרפואה.

שירותי אמבולנס,

השאלת ציוד רפואי.

פעילות חסד של אמת.

חינוך והסברה למניעת פגיעות גופניות ותאונות אישיות.

 

לעמותה ניהול תקין

העמותה מוכרת כעמותה רשומה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לחוק המס